På våra Stugturer vandrar vi klassiska och nyfunna långleder och bor lite enklare på fjällstugor och hotell. Vi går från plats till plats och bagaget kan deponeras på första hotellet så vi bär bara med det vi behöver under själva stugvandringen. Vandringarna är heldagsturer men inte svåra eller tekniska. Ingen specialutrustning krävs.