Klimat och miljö

Klimatförändring och miljöförstöring är vår tids största utmaningar. Som researrangör är vi skyldiga att vara en del av lösningen. Vi måste dels neutralisera den påverkan våra resor har, dels hjälpa till att skydda miljön våra resor utspelas i.

Prima Travel klimatkompenserar alla resor

Som en av de första researrangörerna i Sverige har vi valt att klimatkompensera alla våra resor. Och då inte bara flygresan utan även landtransporter, måltider som ingår i programmet samt boende. Även vår interna verksamhet är klimatneutral. Full klimatkompensation ingår i resans pris och går inte att välja bort.

Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation innebär att utsläpp som inte kan minskas vid källan kompenseras genom att bidra till utsläppsminskningar på annat håll. Det viktigaste kriteriet är att kompensationen ska vara additionell, dvs att den inte skulle ha skett utan vårt bidrag. Den ska också verifieras av en tredje part.

Hur görs klimatkompenseringen?

Tillsammans med vår samarbetspartner South Pole räknar vi fram mängden CO2 som våra resor genererar. För att vara på den säkra sidan lägger vi sedan på 10%. Vi blir därmed klimatpositiva. Vi investerar sedan i projekt som reducerar minst samma mängd CO2 och har flera positiva sidoeffekter för miljön och lokalbefolkningen. Certifieringen säkerställer bland annat att åtgärderna inte hade skett utan vårt bidrag. 

Även vår interna verksamhet är klimatneutral

För att tackla klimat- och miljöfrågan krävs en helhetssyn. Därför räknar vi även fram de utläpp som orsakas av vår interna verksamhet. Det innebär att såväl tjänsteresor med flyg, tåg, buss bil och båt som el, värme, vatten och papper kompenseras. 

Våra projekt

Förutom klimatkompensering har de projekt vi stöder också stor betydelse för lokalsamhället:

  • Vi har valt att bidra med pengar till projektetKariba REDD+i Zimbabwe som syftar till att bevara skog och djurliv i ett 785.000 hektar stort område som knyter samman fyra nationalparker. Projektet arbetar även aktivt med att förbättra levnadsvillkoren för de boende i området i fråga om hälsomottagningar, rent vatten och bättre vägar.
  • Vi är även med i ett Paradigm-projektet i Kenya där man distribuerar effektiva spisar och vattenrening till tusentals hushåll. Spisarna minskar bränsleanvändningen med 50% och utsläppen med upp till 70% . Det minskar påfrestningen på skogarna och skapar en bättre inomhusmiljö med bättre hälsa som följd. Hushållsbesparingen uppskattas till 15%, pengar som kan gå till mat, skola och andra förnödenheter.
  • Det tredje projektet är baserat på Sumatra, Indonesiens största ö, där vi är med i ett kraftverksbygge i Musi River. Vattenkraften behövs till risfält och andra odlingar i detta bördiga men avskilda område. Projektet skapar också arbetstillfällen och här ingår även trädplantering.

WWF

Prima Travel stödjer genom vårt moderbolag också Världsnaturfonden WWF som Vänföretag, för att hjälpa dem fortsätta arbetet med att bevara biologisk mångfald, minska föroreningar och ohållbar konsumtion samt verka för ett hållbart nyttjande av naturresurser.

Vår miljöfilosofi

Vi är medvetna om att våra naturnära resor vilar på en oförstörd miljö. En vandrings- eller cykelresa ska i första hand vara njutningsfylld för såna är vi människor. Vi tycker om att ha det gott. Men det djupare syftet är att återkoppla oss till naturen. Turismen bidrar på kort sikt till utsläpp och reducering av vildmark. På längre sikt väcker den en vilja att bevara vår vackra värld, både bland resenärer och de resmål som vill locka besökare.

Att leverera en bra vandrings- eller cykelresa och att värna om miljön sammanfaller ibland. Som att välja restauranger och hotell som serverar närproducerad mat. Det är godare och förstärker upplevelsen av resmålet samtidigt som onödiga transporter minimeras. Vi väljer att bo nära vandringarna för att åka mindre buss. När vi serverar picknicks står de lokala specialiteterna i centrum och vi undviker engångsartiklar. Vi behöver dock din hjälp med att ta med egen tallrik, mugg och bestick. Till sist rör vi oss förstås för egen maskin på resmålen. En god vana som man kanske tar med sig hem. Våra resmål har vitt skilda förutsättningar och det går inte alltid att uppfylla de här idealen. Men vi försöker.